Modlitwa, aby syna nie wysłano do więzienia: apel do Mikołaja Cudotwórcy

Często jestem pytany, jak pomóc więźniowi w ucieczce z więzienia.Radzę korzystać z modlitwy, która pomaga złagodzić wyrok lub uniknąć fałszywej kary.Dzisiaj powiem ci, jak właściwie to zaoferować.

Modlitwa za więźniów

Biada matki, nad którą wyłania się syngroźba pójścia do więzienia jest trudna do zrozumienia.Tylko ta osoba, która tego doświadczyła, może zrozumieć, jak wielki jest smutek.Matka jest tą osobą, która zawsze będzie wspierać swoje dziecko i wybaczać mu wszelkie grzechy.Dlatego nic dziwnego, że matki modlą się za więźniów i tych, którzy oczekują na wyrok sędziego w celi.Ponieważ chcą modlić się o przebaczenie Pana dla swoich dzieci i są gotowi uczynić wiele dla nieba, aby odpowiedzieć na modlitwę.

Kościół zaleca wiele modlitw, jeśli ktoś bliski poszedł do więzienia.Są takie, które są zwyczajowo czytane w czasach, gdy dana osoba po prostu oczekuje na wyrok.Wszystkie mają ogromną moc i są dobrze znane, ponieważ ich teksty nigdy nie były ukryte przed ludźmi.Przeciwnie, kościół stale przypominał o potrzebie pomocy osobom przebywającym w areszcie.Z tego powodu modlitwa za więźniów nie jest zabroniona.

Więzienie i grzesznicy: dlaczego kapłani modlą się za skazańców?

Każdy chrześcijanin wie, że będzie musiał zapłacić za doskonały grzech.I chociaż nikt nie wie, liczenie przyjdzie za życia lub po śmierci.Jednak nie ma takiego ortodoksa, który nie czułby podziwu dla sądu Bożego.Ponieważ wiadomo, że sąd ten będzie całkowicie bezstronny.

Biblia mówi, że po śmierci wszystkie dusze będą musiały pojawić się przed Wszechmogącym, aby zdecydował, dokąd zostaną posłani.Jak wiecie, prawosławni chrześcijanie wierzą w istnienie piekła i raju.Tylko dusze tych ludzi, którzy popełnili grzech w ciągu swojego życia i którzy nawet nie zadali sobie trudu, aby żałować za to, idą do piekła.Warto jednak wziąć pod uwagę, że nawet pokuta nie zawsze może uratować duszę przed karą.Ponieważ wszystko zależy od wagi przestępstwa i tego, jak szczera była pokuta.Co więcej, jeśli ktoś nie uczynił absolutnie nic, aby błagać o przebaczenie z nieba, prawdopodobne jest, że nadal będzie uważany za grzesznika.

Dusze ludzi, którzy prowadzili prawy tryb życia, idą do nieba.Ściśle przestrzegali wszystkich przykazań, szczerze modlili się i żałowali każdego dnia.Tacy prawi ludzie mają okazję udać się do lepszego świata i spędzić wieczność w miejscu, które daje spokój ducha.Dlatego łatwo zgadnąć, że wszyscy chrześcijanie starają się zdobyć raj.W końcu rozumieją, że bardzo trudno będzie przetrwać piekielne męki.Poza tymdusza może być umieszczona w piekle na wieki.

Ziemski sąd i więzienie są czymś, co powinno również budzić strach.Ponieważ życie za kratami nikomu nie wydaje się łatwe.W końcu wszyscy więźniowie, bez wyjątku, muszą dosłownie przetrwać w kolonii.Dlatego żadna osoba nie chce tam iść.Można powiedzieć, że więzienie jest ziemskim odpowiednikiem piekła.

Oczywiście duchowieństwo nie pochwala faktu, że ludzie przejęli uprawnienia sędziów.W końcu jest jeden sędzia, a to jest Wszechmocny.Tylko on może osądzać ludzi i wydawać wyroki.Jednak obecnie trudno sobie wyobrazić cywilizowany kraj, w którym nie byłoby więzień.W końcu zawsze są osoby naruszające prawo.Dlatego konieczne jest zapewnienie mechanizmu odstraszającego, który pomoże kontrolować działalność przestępców.

Jak więzienie wpływa na ludzi

I chociaż kościół jest przeciwny podobnym, większość ortodoksyjnych chrześcijan wciąż popiera obecny system.Co więcej, niektórzy nawet uważają, że człowiek musi zapłacić za grzech popełniony w ciągu swojego życia, po odbyciu kadencji wyznaczonej przez sędziego.Ponieważ to pomoże:

  • uświadomić sobie winę - bezkarność jest obarczona konsekwencjami.Jeśli kara nie będzie przestrzegana za grzeszne lub nielegalne działanie, osoba przestanie w ogóle uważać się za przestępcę.Coś takiego spowoduje, że grzeszy jeszcze bardziej;
  • odpokutowanie - cierpienie, które spada na los więźniów, pomaga im oczyścić sięduszę i całkowicie poświęćcie się pokucie za całkowicie zbrodnię.Jak wiecie, bez tego przebaczenie jest niemożliwe;
  • , aby uzyskać możliwość poprawy - choć może to brzmieć banalnie, więzienie jest jednak rodzajem szkoły życia.Nieliczni, którzy go zdali, będą chcieli wrócić.Dlatego może to pomóc poprowadzić osobę na prawdziwej ścieżce.

Nie można nie zauważyć, że pomaga to ofiarom przestępstw popełnionych poczuć się jeszcze lepiej.W końcu wiedzą, że winna została ukarana.I pomaga im znaleźć spokój.Ponieważ jednak Kościół zajmuje inne stanowisko, nietrudno zgadnąć, że nie ma zakazów modlitw w celu otrzymania miłosierdzia dla skazanych.

To powoduje liczne spory.Nie należy jednak zapominać, że prawosławie jest bardzo lojalną religią.Kościół uczy, że człowiek, będąc stworzeniem Pana, nie może wypróbować roli sędziego i mówić o tym, kto zasługuje na jaką karę.Ponadto duchowi mentorzy uczą trzodę zdolność wybaczania.Uważa się, że nikt nie ma prawa zostać katem dla innej osoby.

Z tego powodu kapłani nie tylko nie zabraniają krewnym osoby skazanej modlić się za niego, ale sami często uczestniczą w procesie modlitwy.Ci, którzy chodzą do kościoła, często wiedzą, że w murach domu Pana kapłani czytają modlitwy, w których proszą Stwórcę o litość dla tych, którzy się potknęli.PrzezWedług kapłanów nikt nie powinien pozostać bez duchowego wsparcia.Ponieważ w tym przypadku osoba nadal cierpi tylko psychicznie.Kiedy jego udręka osiągnie szczyt, ponownie popełni akt pochopny i zrujnuje mu życie.

Czy modlitwa pomaga?

Właśnie o to pytają osoby, które chcą przeczytać modlitwę za więźniów.W końcu mimowolnie zastanawiają się nad tym, że Pan nie pomaga grzesznikom.I dlatego ich wątpliwości są zrozumiałe.Ale mentorzy duchowi nieustannie przypominają nam, że modlitwa nigdy nikomu nie zaszkodziła.Jeśli krewny więźnia odczuwa potrzebę rozmowy z Wszechmocnym, nikt nie może mu zabronić czytania modlitwy.Ponieważ w tym przypadku korzyść z czytania modlitwy będzie całkiem oczywista:

  • modlitwa uspokoi jego duszę - rozmawiając z Panem, człowiek ma okazję pozbyć się wszelkiego smutku i niepokoju, które mogą dręczyć jego duszę;
  • człowiek będzie mógł zdobyć mądrość - mówią, że Najwyższego trzeba prosić nie tylko o litość, ale także o wgląd.Często zdarza się, że chrześcijanin nie może znaleźć rozwiązania problemu, który leży dosłownie na powierzchni.W tym przypadku pomoże wgląd udzielony przez Stwórcę;
  • więzień otrzyma wsparcie duchowe - bez tego bardzo trudno będzie mu przetrwać w więzieniu.Bez względu na to, jak heretyki temu zaprzeczają, człowiek czuje się, gdy modli się za niego.W końcu natychmiast ma zapasy siły duchowej.

Warto zauważyć, że czytając modlitwy za więźniów, prawosławniChrześcijanie mimowolnie myślą o tym, jak szybko nadejdzie pomoc.Zwłaszcza jeśli matka prosi ją, aby nie poszła do więzienia.Modląc się, ktoś ma nadzieję, że Pan pomoże więźniowi.Musisz jednak natychmiast skonfigurować siebie, aby czekać.

Czasami oczekiwania te można poważnie opóźnić.Dlatego nikt nie może powiedzieć na pewno, ile osoba będzie musiała cierpieć siedząc za kratami.Nikt nie miał okazji poznać planów Pana i spróbować zrobić to grzesznie!Niestety często się o tym zapomina.Niektórzy ludzie są nawet gotowi odwiedzić wróżbitę, aby dowiedzieć się o własnym losie.Po prostu nie trzeba mieć nadziei, że jakiś szarlatan może przeczytać w dłoni człowieka, o czym Wszechmocny chce milczeć.

​​

Osobno należy wspomnieć o modlitwach ofiarowanych przez krewnych niewinnie aresztowanych.Niestety system sądowniczy nie jest doskonały.Czasami zdarza się, że za kratami stoi osoba, która w ogóle nie popełniła przestępstwa.Oczywiście w tym przypadku najbliżsi krewni próbują mu pomóc pod każdym względem i zaczynają dużo się modlić.

Jest to całkowicie zrozumiałe.W końcu bezgrzeszny chrześcijanin nie powinien być zamknięty w zimnej celi.Decyzja, by zacząć modlić się do Pana o pomoc, jest oczywiście słuszna.Ale drogi Pana są tajemnicze.Być może więzienie powinno chronić osobę przed jeszcze większą katastrofą.Dlatego nie poddawajcie się, jeśli niebiosa w tym tygodniu pozostaną głuche na prośby.Daleko od zawsze oznacza to, że pomoc tak naprawdę nie jestnadchodzi.O tym należy pamiętać, odmawiając modlitwę.

Wniosek

  1. Kościół nie zabrania odmawiania modlitw za tych, którzy odbywają karę więzienia.
  2. Dość często w świątyni kapłani modlą się ze swoją trzodą za uwięzionych.
  3. Modlitwy za więźniów mogą być oferowane zarówno w domu, jak iw kościele.
  4. Dozwolona jest dowolna modlitwa przedstawiona w artykule.