Modlitwa matki za syna i opieka nad nim

Modlitwa rodzica ma niezwykłą moc, ponieważ istnieje niewidzialny bliski związek między rodzicami a ich dziećmi.Nawet ludowa mądrość sugeruje, że macierzyńska modlitwa może sięgać dna morza.Tak się złożyło, że przede wszystkim trudności życiowe i zagrożenia czekają na dzieci płci męskiej, ponieważ chłopcy stają się bardziej aktywni i zdesperowani od dzieciństwa.Modlitwa matki za syna pomoże ochronić dziecko przed przeciwnościami życia, złem i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, stworzyć nad nim ochronę i poprowadzić go właściwą ścieżką.

Istnieje wiele modlitw, dzięki którym rodzice mogą zwrócić się do Pana, prosząc o ochronę i błogosławieństwo swoich dzieci.Każdy z nich ma wielką moc.Można modlić się za dzieci - za syna, za córkę - w dowolnym czasie i dowolnej liczbie razy, ponieważ modlitwa nie ma ścisłych ram do użycia.Pochodząca z głębi duszy macierzyńska modlitwa za dziecko jest zdolna do dokonywania niesamowitych cudów, ponieważ to miłość matki do dziecka jest najpotężniejsza i najszczersza.

Mocnymacierzyńskie modlitwy o powodzenie i zdrowie syna

Poniższe modlitwy należą do najskuteczniejszych.Korzystając z nich, zapewnisz swojemu dziecku niezawodną ochronę, która ochroni go na wszystkich drogach życia.Te modlitwy, które stały się urokiem, zapewnią wsparcie i przyjdą na ratunek w najtrudniejszych sytuacjach.

Modlitwa matki o szczęście syna

Czy chciałbyś, aby szczęście stało się stałym towarzyszem twojego syna?Następnie czytaj tę modlitwę tak często, jak to możliwe.Tekst:

Modlitwa macierzyńska dla pomyślności syna (ochrona modlitwy)

Regularne wymawianie tej modlitwy -gwarancja, że ​​wasz umiłowany syn będzie zawsze pod niezawodną ochroną Pana.Tekst:

Modlitwa matki za zdrowie syna i ochronę przed wszelkim złem i wrogami

każda osoba.Jednak emanujące z nich zło nie będzie przerażające dla twojego syna, jeśli będziesz odmawiać tę modlitwę tak często, jak to możliwe Tekst:

Kilka krótkich modlitw za syna

Aby modlić się o dobre samopoczucie i ochronę twojego syna, nie trzeba stosować skomplikowanych i długich modlitw.Obowiązuje wiele krótkich tekstów.które nie są gorsze niż długie modlitwy prawosławne.Niektóre z nich są wymienione poniżej - nie mają również ograniczeń co do częstotliwości użytkowania.

Modlitwa, jeśli syn opuści dom ojca

Dzieci prędzej czy później dorosną i rozproszą się z bezpiecznego i wygodnego gniazda rodzicielskiego.Modlitwa, której tekst jest podany poniżej, może być używana przez matkę, gdy jej syn wyjeżdża na studia do innego miasta, zaczyna budować swoje życie niezależnie od rodziców.Słowa zaleca się wymawiać dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

„Panie, mój syn jest w twoim miłosierdziu, za swoje grzechy, wybaw nas od pokus i prowadź je w prawdziwy sposób”.

Modlitwa o syna, który pomoże mu znaleźć prawdziwych przyjaciół

Nawiązywanie nowych przyjaźni jest zawsze ekscytującym procesem dla rodziców.Ta modlitwa pomaga synowi nawiązywać tylko prawdziwych przyjaciół, chroni go przed negatywnym wpływem i zdrajcami.Tekst:

„Panie Boże, naucz mojego syna rozumieć ludzi.Daj mu poznać mądrość ludzi czystych w swoich myślach.Zaprowadź mojego syna do ludzi, którzy pomogą mu podjąć prawdziwą ścieżkę i służyć Panu Bogu. ”

Modlitwa o szczęście rodzinne dorosłego syna

Gdy młody człowiek uświadamia sobie, że jest dojrzały do ​​stworzenia własnej rodziny, wybiera siebiepartner życiowy, rzadko słucha swoich rodziców.Aby Bóg wysłał dobrą i wierną dziewczynę do żony twojego syna, czytaj codziennie tę modlitwę przed snem:

„Panie, pomóż mojemu synowi znaleźć wiernego towarzysza,wielbiąc Boga i jej męża.Pobłogosław sługę Bożego(imię syna)za szczęśliwe życie rodzinne i dalszą prokreację.Amen(3 razy) ! ”

Modlitwa za syna, pomagająca mu znaleźć misję życiową

Prawidłowo wybrany zawód, praca według twoich upodobań jest kluczem do dobrego samopoczucia i szczęścia każdej osoby.Aby pomóc swojemu synowi w tym, zastosuj następującą modlitwę:

„Panie, proszę cię: daj sługę Bożego(imię syna) ) jasne zrozumienie jego celu.Otwórz oczy na życie, pozwól mu przejść przez życie tylko na swój sposób.Amen! ”

Modlitwa o ochronę syna przed przeciwnościami

„ Panie Wszechmogący!Udziel łaski Bożej mojemu synowi.Niech wszystkie przeciwności go ominą ”.

Modlitwa o pomyślne życie syna

„Panie, trzymaj mojego syna na drodze.Niech zło nie podąża za nim, niech towarzyszy mu miłość i szczęście w życiu.Amen! ”

Jak modlić matki za syna: zalecenia

Każda modlitwa jest przede wszystkim szczerym wezwaniem do Boga i jasnychdo sił najlepszych intencji.Niestety wielu rodziców modlących się za swoje dzieci popełnia błąd i prosi o to, co uważają za właściwe dla swojego dziecka, tj.po prostu zacznijcie od własnych egoistycznych aspiracji.Tymczasem dziecko jest osobą o własnej duszy, a Bóg decyduje o jego losie.Najlepszą ochroną dla niego byłoby powierzenie tej duszy Panu i pozwolenie mudaj swojemu dziecku to, co jest przeznaczone dla jego własnego przeznaczenia.

Głównym motywem rodziców do modlitwy za syna powinno być szczere pragnienie maksymalnych korzyści dla ich dziecka.Przede wszystkim modlitwa jest konieczna dla duszy twojego dziecka, dla jej rozwoju i poprawy.Tylko wtedy wyższe siły poprowadzą go jasną ścieżką losu i ochronią go na tej ścieżce.Bóg musi zostać poproszony, aby syn dorósł jako godny człowiek, i tylko wtedy możesz modlić się o zdrowie, szczęście, bogactwo i inne błogosławieństwa życiowe.

Nie trzeba szukać gotowych tekstów modlitewnych - modlitwa rodzicielska własnymi słowami, szczera i emanująca z serca, nie działa gorzej.Podczas modlitwy musisz myśleć o swoim dziecku.Nie możesz zwrócić się do modlitwy z własnych uczuć, emocji i intencji (bólu, strachu, pożądania itp.) Poproś Pana o silnych opiekunów, aby chronili twojego syna (Aniołowie Stróże), poproś o energię i ochronę duchową (szczególnie w trudnych sytuacjach).

Życzcie dziecku dobra, rozwoju i wzrostu - osobistego, duchowego, zawodowego itp.W ten sposób możesz wyznaczyć właściwy kierunek w swoim życiu, położyć solidny fundament, a syn będzie mógł stworzyć wszystko inne na własną rękę, własnymi rękami.I na pewno zostaniesz nim przytłoczony dumą!