Modlitwy do Anioła Stróża na każdy dzień tygodnia

W większości religii świata można znaleźć wzmiankę o aniołach.W trudnej sytuacji życiowej miałem również okazję poczuć wsparcie mojego świętego obrońcy.Teraz zaczynam rano modlitwą do Anioła Stróża, ponieważ do każdego dnia tygodnia przypisany jest pewien Anioł.

Każdego dnia, kierując dziękczynne słowa do niebiańskiej straży, otrzymuję prawdziwą ochronę Pana i błogosławieństwo za dobre uczynki.Teraz chcę przedstawić wam modlitwy wielkiej mocy, niech również staną się waszym wsparciem i ochroną.

) Anioły: jakie to są stworzenia

Są to stworzenia duchowo drogie wierzącemu, którzy są obok niego, chronią i wspierają prawosławnych w każdej chwili ich życia.Posłańcy Pana są istotami duchowymi bez płci i wieku, bez fizycznej powłoki.

Co obejmuje oficjalne obowiązki prawych sług Wszechmogącego:

 • ochrona i pomoc dla swego okręgu;
 • ostrzeżenie przed złymi uczynkami;
 • przenieś na wierzącego w Boską wolę.

Dla każdej osoby, która została poddana obrzędowi chrztu, Bóg przypisuje Anioła Stróża.Ten prawy obrońca będzie z wami wszystkimiżycia, nie zobaczycie go na własne oczy, ale codziennie odczujecie wsparcie niebiańskiego przyjaciela.

Wykonawcy woli Bożej, stworzeni przez Niego przed przyjściem ludzkości, nie podlegają światowym pokusom.W Piśmie Świętym istnieje wiele odniesień do mieszkańców świata duchowego, w których istoty eteryczne definiuje się jako zwiastunów woli Boga i jego pomocników dla zbawienia ludzkich dusz.To Aniołom Stróżom należy podziękować modlitwą za pojawienie się właściwych myśli, które prowadzą nas w dziełach charytatywnych.

Człowiek nie ma okazji zobaczyć niebiańskiego posłańca, ponieważ jego pojawienie się nie może być dostrzeżone przez nasz mózg, a jedynie oślepi i przestraszy.Dlatego na płótnach ikon obrazy nieśmiertelnych duchów ukazują się jako przystojni młodzi mężczyźni, których niebiańską esencję potwierdzają wielkie skrzydła za ich plecami.Tylko prawi i silnie wierzący ludzie mają szansę ujrzeć anioła w jego prawdziwym przebraniu, ale nikomu nie wolno modlić się do straży niebieskiej.

Jakimi słowami przemawiają do Anioła Stróża

Często ludzie muszą stawić czoła lawinie samych problemów, doświadczyć grozy samotności i zmagać się z tęsknotą i rozpaczą.To na trudnych etapach ścieżki życia, aby uniknąć niebezpiecznych działań i nieprzewidzianych sytuacji, aby nie utracić sensu życia, ochrzczony wzywa Anioła Stróża.Każdego dnia każdy chrześcijanin może odwoływać się do niebiańskich obrońców za pomocą następujących słów modlitwy:

Ciekawe jest, że diabeł był uważany za najpotężniejszego niebiańskiego ducha w armii przed swoim upadkiemaniołyAle ulegając dumie Lucyfer zbuntował się przeciwko Stwórcy.Rebelianci utożsamiali się z Bogiem, a mieszkańcy nieba, którzy za nim poszli, zamieniali się w ciemnych aniołów, którzy przynoszą ludziom zło.Aby uzyskać ochronę przed złymi istotami, prawosławni codziennie wołają do swojego Anioła Stróża słowami powszechnej modlitwy.

Modlitwa do anioła, mająca zastosowanie we wszystkich sytuacjach życiowych, jest następująca:

Wierzący powinni uważać na swoje słowa, czyny i myśli.Czyny i myśli ludzi są widoczne nie tylko dla Wszechmogącego wraz z aniołami.Złe duchy uważnie obserwują ludzi, gotowi w każdej chwili przekonać ich do upadku.

Nie rozpaczajcie, jeśli się potkniecie, Pan zawsze przyjdzie na ratunek, gdy ktoś szczerze żałuje za swoje złe uczynki.Odmawiajcie modlitwy Wszechmogącemu, proście o wskazówki od Anioła Stróża, to on wesprze w trudnym momencie, wskaże drogę do zbawienia, jako dyrygent i uczestnik podtrzymującego życie planu wielkiego Stwórcy.

Aby zapewnić powodzenie nadchodzącego dnia, przeczytaj wezwanie do niebiańskiego posłańca wyznaczonego dla ciebie przez Boga rano:

Pod koniec swojej pracy lub weekendu chroń nocny senlakoniczne przesłanie modlitewne do osobistego boskiego wstawiennika:

Kiedy zwracają się do Anioła Stróża

Świadomość prawdziwego chrześcijanina nigdy nie pozostawia zaufania do pomocy iWsparcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego naśladowcy są uznani za aniołówDlatego wierzący codziennie dziękują swojemu duchowemu obrońcy, słuchają jego rad, brzmią w duszy wewnętrznym głosem.Grzesznicy są jednak pozbawieni boskiej ochrony aż do spowiedzi ze szczerą pokutą za grzeszne czyny.

Kiedy modlitwy są proszone przez Boga o anielską ochronę przed Bogiem:

 • wczesnym rankiem, przed rozpoczęciem nowego dnia;
 • późnym wieczorem, przed pójściem spać;
 • wyruszenie w drogę, bez względu na to, czy jest blisko, czy daleko;
 • idzie na operację w oczekiwaniu na długotrwałe leczenie;
 • podejmuje trudną działalność, czekając na jej pomyślne zakończenie.

Dozwolone jest proszenie osobistej straży o pomoc w jakichkolwiek przedsięwzięciach - romansach, relacjach rodzinnych, sprawach produkcyjnych.Anioł Stróż modli się o lepsze zdrowie, powodzenia w dobrych uczynkach.Modlitwy należy uczyć się na pamięć i możesz ją powtarzać nie tylko na głos, ale także dla siebie, niezależnie od pory dnia, ale z pewnością w znalezieniu pomocy.

Wezwanie do archaniołów w dzień tygodnia

W hierarchii świętych prawosławnych anioły stróżowie zajmują najwyższy poziom i są przypisani do kategorii archaniołów, poprzez którą Bóg udziela wierzącym błogosławieństwa.Według Pisma Świętego każdemu świętemu pomocnikowi przypisana jest strefa wpływów, dlatego lepiej jest zwrócić się do archanioła określonego przez kanonów.Możesz odwoływać się do swojego anielskiego patrona za pomocą wszelkich petycji i pytań.

Na łonie Kościoła prawosławnego, aby pomóc prawdziwym chrześcijanom,ochrzczony, Pan zidentyfikował siedmiu starszych aniołów odpowiedzialnych za każdy dzień tygodnia.

 1. We wczesnych godzinach w poniedziałek rano zwracają się o pomoc do Archanioła Michała.Słowami modlitwy prosi się najbardziej czczonego posłańca Boga o ochronę przed atakiem diabła, machinacjami sił zła i złych duchów.
 2. We wtorek dominuje niebiański strażnik Gabriel.Archanioł modli się o ochronę przed chorobami, ponieważ to on przyniósł wiadomość, że Dziewica Maryja urodzi Zbawiciela.W modlitwie proszą o wyzdrowienie.
 3. Średni dzień tygodnia (środa) pod wstawiennictwem Archanioła Rafała.Dyrygent woli Bożej, wierzący proszą o uzdrowienie nie tylko ran fizycznych, ale także duchowych.
 4. Podczas modlitwy w czwartek zwracają się do ognistego obrońcy wiary w Pana - Uriela.Wojownik światła, strzegący bram raju, módl się o oświecenie i głęboką wiedzę o mądrości Bożej.
 5. Charytatywne czyny piątkowe są strzeżone przez strażnika lorda Selafiela.Modlitwa do Archanioła w ten dzień tygodnia pomoże znaleźć prawą ścieżkę, aby ponownie zjednoczyć się z Bogiem i przeciwstawić się losowi.
 6. Modlitwa szabatowa jest poświęcona Archaniołowi Jehudielowi.Uczeń Pana pomoże przezwyciężyć lenistwo, obdarzy go gorliwością, anioł pobłogosławi chwałę Najwyższego.
 7. W niedzielny poranek kończący tydzień wołają w modlitwie do starszego anioła Barahiela.Moc wiary Archanioła służy jako wezwanie dla ludzi do naprawienia i pokuty za grzechy.

Opinia duchowieństwa: szczerość niezachwianej wiary w Boga wraz z właściwą drogą życiawzmocnij moc boskiego obrońcy.Ważne jest, aby pamiętać codziennie dzięki Aniołowi Stróżowi za wsparcie w dobrych uczynkach, ale nie będzie pomocy w złych zamiarach.

Aby poczuć wstawiennictwo Sił Wyższych, zwróćcie się z wdzięczną modlitwą do Pana i świętych, Archaniołów.Modlitwy można zamawiać w świątyni, modląc się do swojego anioła w domu, wieczorem każdego dnia tygodnia, zwróć się do niego słowami:

Zbiór modlitw za Aniołów Stróżów na każdy dzień

Poświęć czas na apelowanie do Boga poprzez modlitwy do Archaniołów.Modlitwy za każdego anioła są zbierane przeze mnie według dni tygodnia.Niech święte formy słów pomogą wam w ten sam sposób, w jaki pomogły mi pokonać trudności w moim życiu, wzmocnić niewidzialne, ale wieczne połączenie z Panem przez osobistego anioła.

Jak przeprowadzić ceremonię modlitwy

Słowa wdzięczności dla Anioła Stróża przed i po modlitwie są ważne nie tylko dla zwiastunów woli Bożej.Dla osoby, która się modli, uczucie wdzięczności staje się pewnością, że modlitwy o talizman na każdy dzień zostaną zrozumiane i docenione, jeśli rytuał zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami:

 • mentalnie dostroić się do lekkiego stworzenia;
 • uspokójcie swoje myśli, słuchajcie swoich wewnętrznych doznań;
 • spokojnie wypowiadaj słowa modlitwy, reprezentujące anielski wygląd.

Po modlitwie pozostań sam ze swoimi myślami, pomyśl o swoich sprawach, oceń, jakie pomysły możesz zrealizować.Zwracając się doDo archaniołów wieczorem każdego dnia tygodnia oceniaj wydarzenia w ciągu dnia, analizuj symbole przeszłych snów, aby nie przegapić odpowiedzi niebiańskiego wstawiennika.

Na przykład, jeśli podczas modlitwy anioł został poproszony o poprawę swojego zdrowia, nie naruszaj recepty lekarza, mogą one doprowadzić do wyzdrowienia.Jeśli twoja prośba dotyczyła związku miłosnego, nie odmawiaj nowego spotkania lub nieoczekiwanej oferty, mogą stać się śmiertelne.Wasze prośby spełnią się dzięki wstawiennictwu anioła, ale interpretacja woli Pana może różnić się od waszych wyobrażeń o tym, czego chcecie.

Wzywając Aniołów Stróżów, pamiętajcie, że otrzymacie błogosławieństwo i wszechmocną moc przebaczenia od Boga przez Jego sług.W chwilach rozpaczy i samotności znajdziesz pokój w ciepłym uścisku niewidzialnych przewodników woli Bożej.

Na koniec chcę się z Wami podzielić moim małym sekretem.W każdej chwili odczuwam pomoc mojego Anioła Stróża, a przyczyną jest krótka reguła modlitwy, która już stała się nawykiem.Przekraczając próg dowolnego pokoju (wchodząc lub wychodząc) wymawiam sobie magiczne słowa.Formuła trochę spiskowej fabuły zapewnia mi stałą ochronę anielską: